ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდი

სტატისტიკა

დეკემბერი 2017

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
625
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
335
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,250
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
494
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
182
ექიმის კაბინეტი
682
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
146
საშხაპეები
152
დღის ცენტრი
5,000
სასადილო

ნოემბერი 2017

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
629
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
340
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,400
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
479
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
105
ექიმის კაბინეტი
922
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
112
საშხაპეები
1,614
დღის ცენტრი
4,007
სასადილო

ოქტომბერი 2017

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
621
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
376
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,491
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
489
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
153
ექიმის კაბინეტი
1,518
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
123
საშხაპეები
1,421
დღის ცენტრი
3,519
სასადილო

სექტემბერი 2017

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
614
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
366
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,169
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
502
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
174
ექიმის კაბინეტი
1,104
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
113
საშხაპეები
1,654
დღის ცენტრი
3,082
სასადილო

აგვისტო 2017

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
614
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
0
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,346
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
484
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
176
ექიმის კაბინეტი
170
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
192
საშხაპეები
1,462
დღის ცენტრი
3,146
სასადილო

ივლისი 2017

29
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
625
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
399
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
4,091
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
520
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
119
ექიმის კაბინეტი
621
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
131
საშხაპეები
1,277
დღის ცენტრი
2,897
სასადილო

ივნისი 2017

0
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
616
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
387
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
4,368
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
479
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
94
ექიმის კაბინეტი
566
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
147
საშხაპეები
1,270
დღის ცენტრი
3,098
სასადილო

მაისი 2017

29
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
623
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
372
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
4,430
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
500
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
91
ექიმის კაბინეტი
140
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
52
საშხაპეები
586
დღის ცენტრი
1,682
სასადილო

აპრილი 2017

29
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
619
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
430
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,996
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
521
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
0
ექიმის კაბინეტი
0
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
0
საშხაპეები
0
დღის ცენტრი
0
სასადილო

მარტი 2017

29
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
628
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
413
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
4,435
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
510
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
0
ექიმის კაბინეტი
0
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
0
საშხაპეები
0
დღის ცენტრი
0
სასადილო

თებერვალი 2017

29
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
626
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
389
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
4,132
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
498
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
0
ექიმის კაბინეტი
0
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
0
საშხაპეები
0
დღის ცენტრი
0
სასადილო

იანვარი 2017

30
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
626
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
428
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,881
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
506
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
0
ექიმის კაბინეტი
0
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
0
საშხაპეები
0
დღის ცენტრი
0
სასადილო