მთავარი    მოხალისეები

გახდი "სოციალური პარტნიორობის" მოხალისეთა მოძრაობის მონაწილე

 • მზად ვარ საქმით დავეხმარო

  ფაილის დართვა:
  ნებადართული ფორმატები:
  doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, jpg, png, rar, zip
 • მოხელისედ გახდომის მოთხოვნები

  1. სამუშაოდ დაიშვება პირები 18 წელს ზემოთ.
  2. ფოტოფლუოროგრამის ხელმისაწვდომობა. პირადი სამედიცინო წიგნაკის ხელმისაწვდომობა. საავადმყოფოებში და ბავშვთა სახლებში სამუშაოდ, მოხალისეებმა უნდა წარმოადგინონ კვლევების სია და სამედიცინო სერთიფიკატები საავადმყოფოების და ბავშვთა სახლების მოთხოვნების შესაბამისად.
  3. მოხალისის ოჯახში მცირეწლოვანი ბავშვის ყოლა (1.5 წლამდე) არ შეიძლება გახდეს განაცხადზე უარის მიღების მიზეზი. 
Твитнуть