Chernovetskyi Charity Fund

Hayırsever bağışin sağlanmasıyla ilgili olarak halka açık teklif

İş bu teklif belirsizs olan özel ve tüzel şahıslara (ileride “Hayırsever” olarak adlandırılacaktır) - “Çernovetski Vakfının” НКО (НПО) (hayrsever amaçlı vakıf) (ileride “Vakıf” oalrak adlandırılacaktır) chernovetskyifund.gesite ziyaretçlieri ve kayıtlı bulunduğu kullanıcıları içindir ve vakfın resmi ve halka açık teklifidir.

Ana Sözleşme’ey dayanarak hareket eden müdürün şahsınad, hayırsever bağis sözleşmesini imzalamak (ileride “Swözleşme” olarak adlandırılacakyır), adı geçen sözleşmenin konusu ve şartları aşağıda belirtilmiştir.

1. Terimler ve tanımlar

Halak açık Teklif Vakfın geçerli olan ve sitede yer alan şahısların sınırsız çevresine, bunlar arasında, Hayırseven’e hitap edilen teklifidir.

Kabul – ödeme şeklileri ile Sitede bulunan vastıalarnı yardımı ile para transferleri gerçekleştirme ve bankalardan ve/veya ödeme sistemlerinden (terminallerden) paraları Vakfın hesap numarasına yatırma yoluyla halka açık teklifin tamamen ve şartsız olarak kabul edilmesinin anlamına gelir. Kabul etme anı olarak paraların Vakfın hesap numarasına yatırma tarihi sayılmaktadır.

Hayırsever bağis – Hayırsever tarafından hayırsever amaçları için, Sözleşme’ye ve Gürcistan Vergi Kanunu’na uygun olarak vasıtaları (malları / hizmetleri, bunlar arasında, paraları) bedelsizs olarak teslim edilmesinin anlamına gelir.

Amaçlı yardım programı – Vakıf tarafından bağımszı olarak belirleyen sosyal olarak sıkıntı çeken insanlara yardım etmek amaçla ve iş bu Sözleşme’ey şartlarına uygun olarak Kabul’nu vasıtasıyla Vakfın hayırsever tedbirinin anlamına gelir.

2. Sözleşmenin konusu

İş bu sözleşmenin konusu Hayırsever tarafından Vakfın tüzük faaliyetinni gerçekleştirilmesi, bunlar avasında, belli bir insanlara Programa uygnu olarak yardım etmek amacıyla, ve iş bu Sözleşme’ye, Teklif şartlarına ve Gürcistan’da geçerli olan mevzuata uygun olarak Vakfı’nın çıkarına paraların bedelsiz olarak teslim edilmesidir.

3. Teklifin Kabulü Hayırsever’i kendi tüm hükümlerinni kabul ettiğinin, Sözleşme konusunun ve bağislerin toplama amacının tamamen olarak anladığınınanlamına gelir.

4. Hayırsever ve Vakıf Gürcistan Medeni Kanunu’nun 69. maddesinin 1. fıkrasına ve 329. maddesine dayanarak, Kabul anından itibaren Sözleşmenin yazılı olarak imzalanmış olduğunu kabul etmektedir. Bu durumda Taraflar kendiler taraflarından anlaşmanın yazılı şeklinu uymamalarıdnan anlaşmanın geçrsizliğine neden olmayacağını kabul etmektedirler.

5. Vakfın hak ve görevleri:

5.1. Vakfın hakları:

- Bahisleri alabilir vebunları iş bu Sözleşme’nin amaçlarına uygun olarak kullanabilir.

- Diğer hayırsever program ile Vakfın projeleri için bahislerin yönlerini kendi itseğine göre değiştirebilir.

- Hayırsever tarafından sıkıntı çeken insanlar arasında kendi bağislerini kendi isteğine göre dağıtabilir.

- Hayırsever Vakfın Programda / Amaçlı yardımda belirtilen mitkarı aşan hayısrever bahislerinin diğer hayırsever amaçlarına, Vakfın program ve projelerine yönlendirme hakkına sahip olduğunu ve Vakfın Hayırseverin ilave iznini almak ve/veya kendisini ilave olarak haberdar etmek zorunda olmadığını teyit etmektedir. Vakfın yukarıda adı geçen hak paraların amaçlarında kullanılması imkansız olmadığı veya etkisiz olduğu durumlarda (bunlar arasında, yararlanıcı vvefat ettiğiö yararlanıcıya yardım etme gerekliliği birden iptal edildiği veyabelli bir proje için paralar fazla toplandığı takdirde) da geçerli olacaktır.

- Hayısrever tarafından bahisleri yapma amaçları belirtilmediği takdirde, Vakıf kendi hayırsever programının hükümlerine uygun olarak kullanma amaçlarını bağımsız olarak belirleyecektir.

- Hayırsever Programs / Amaçlı yardım, Vakfın program ile projelerin İnternet ağlarında, Vakfın sitelerinde ve medyanın diğer elektronik ve basın vasıtalarnıda yayınlamak amacıyla, bahisler kısmının, fakat % 20’sini aşmamak kaydıyla, Vakıf tarafından Programnı / Amaçlı yardımın, Vakfın diğer program ile projelerin uygulanmasıyla ilgili olarak kendi genel giderler için harcanabileceğini beyan ve kabul etmektedir.

5.2. Vakfın yükümlülükleri:

- Kendi veb sitesnide bahislerin kullanılmasıyla ilgili olarak hesapları her yıl olarak elektronki olarak yerleştirmelidir.

6. Hayırsever projenni uygulanması ve fazla olan bahislerni diğer projeler için transfer edilmesiyle ilgili olarak bilgileri alma hakkına sahiptir.

7. Paraların açık olarak toplama yeri:

Bahislerni açık olarak toplanması dünanın her hangi bir ükldeen gerçekleştirliebilir. Sözleşmeye uygun olarak bahislerni açık olarak toplanmasıyla ilgili olarak Vakfın faaliyeti sadece Gürcistan’da gerçekleştirilmektedir.

8. Bahislerin toplama süresi:

Vakfı tarafından farklı süre belirlenmediği durumunda, bahisrlerin açık olarak toplanması Vakfın tasfiye edilmesine kadar devam edilecektir.

9. Hayırsever bahislerin toplama kuralı:

Sözleşmeye yugnu olarak bahiselrin kullanılması Vakfın faaliyet amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmeektedir.

10. Vakfın mali hesaplara erişme kuralı:

Vakfın mali hesaplara erişme olayı Vakıf tarafından elektronik olarak siteye yerleştirme yoluyla gerçekleştirilmektedir. Vakfın siteye hayırsever bahislerin genel tutarı ve bahislerin kullanımlasıyla ilgili olarak hesaplar eyrleştirilmektedir.

11. Bahislerin transfer edilmesdiyle ilgili olarak paraların ödeme masrafları, bunlar arasnıad, banka komisyonlarının ödeme masrafları Hayırseevr tarafından karşılanacaktır.

12. Hayırsever komisyonların bahis tutarından paralarnı kesme yoluyla ödenebileceğini bilmektedir. Hayırsever bahislerin transfer edilmesiyle ilgili olarak (komisyonları haric) Vakfa karşı hiç bir maddi itirazlarında bulunmayacağını beyan etmiştir.

13. Gürcistan mevzuatınad başka bir şey öngörülmediği takdirde, Hayırsever Gürcistan mevzuatında belirtilen mitkarla bahislerin yapılmasıyla ilgili olarak özel şahıslarnı gelir vergisini ödeme iznini verir. Hayırsever bahislerin teslim edilmesiyle ilgili olarak Vakfa karşı itirazında bulunmayacaktır.

14. İş bu kamuya açık Teklfi, Sözleşme ve Sözleşmenin ek belgeleri Rus dilinde tanzim edilmiştir. Hayırsever Kabulun olayını olarak Rus dilini çok iyi derecede bildiğini kabul etmektedirve Kamuya açık Teklifin ve Sözleşmenin Rus dilinde tanzim edilme durumununHayırsever tarafından bunları mahkemede itiraz edilmesinin ve/veya Hayırssever Rus dilini bilmediğinden ve/veya iş bu kamuya açık Talkifin ve Sözleşme’nin şartlarını anlamadığından dolayı, bunların geçevsiz kılınmasına nedeni olamaz.