თანხის დაბრუნების პოლიტიკა - ჩერნოვეცკის ფონდი

ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდი

თანხის დაბრუნების პოლიტიკა

უსაფრთხოება

საბანკობარათებითგადახდახდებაელექტრონულიგადახდისსისტემების UFC (www.ufc.ge) და pay.ge - საიტი ბზეგადამისამართებით. გადახდისა და პირადი ინფორმაციის დაცვა უზრუნველყოფილია SSL პროტოკოლის გამოყენებით კლიენტისგან კონფიდენციალური ინფორმაციის გადაცემას დაცვის უმაღლესი ხარისხის დახურული საბანკო ქსელების საშუალებით.

შემოწირულობების დაბრუნების პირობები

იმ შემთხვევაში, თუ შემოწირულობა არ გამოიყენება გარკვეული საქველმოქმედო გზით (თანხის შეგროვების დასრულება კონკრეტულ პროექტზე შემოწირულობის მიღების მომენტში) და ქველმოქმედმა წერილობითი სახით  არ შეგვატყობინა თავისი სურვილების შესახებ (გადარიცხული თანხის დაბრუნება ან  ნებართვა თანხის სხვა ბენეფიციარისთვის გადაცემაზე, რომელსაც იგი საჭიროებს) შემოწირულობა იხარჯება ფონდის წესდებით განსაზღვრული მიზნებისთვის.

ინფორმაცია გადახდასთან დაკავშირებით

მოიცავს ინფორმაციას გადამხდელზე, შემოწირულობის მოცულობაზე და შემოწირულობის დანიშნულებაზე (ბენეფიციარის ან პროექტის დასახელება) .