თანხის დაბრუნების პოლიტიკა - ჩერნოვეცკის ფონდი

ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდი

Главное меню

თანხის დაბრუნების პოლიტიკა

უსაფრთხოება

საბანკობარათებითგადახდახდებაელექტრონულიგადახდისსისტემების UFC (www.ufc.ge) და libertypay.ge- სსაიტებზეგადამისამართებით. გადახდისა და პირადი ინფორმაციის დაცვა უზრუნველყოფილია SSL პროტოკოლის გამოყენებით კლიენტისგან კონფიდენციალური ინფორმაციის გადაცემას დაცვის უმაღლესი ხარისხის დახურული საბანკო ქსელების საშუალებით.

შემოწირულობებისდაბრუნებისპირობები

იმ შემთხვევაში, თუ შემოწირულობა არ გამოიყენება გარკვეული საქველმოქმედო გზით (თანხის შეგროვების დასრულება კონკრეტულ პროექტზე შემოწირულობის მიღების მომენტში) და ქველმოქმედმა წერილობითი სახით  არ შეგვატყობინა თავისი სურვილების შესახებ (გადარიცხული თანხის დაბრუნება ან  ნებართვა თანხის სხვა ბენეფიციარისთვის გადაცემაზე, რომელსაც იგი საჭიროებს) შემოწირულობა იხარჯება ფონდის წესდებით განსაზღვრული მიზნებისთვის.

ინფორმაცია გადახდასთან დაკავშირებით

მოიცავსინფორმაციასგადამხდელზე, შემოწირულობისმოცულობაზედაშემოწირულობისდანიშნულებაზე  (ბენეფიციარისანპროექტისდასახელება).


Главное меню

Как помочь როგორ დავეხმაროთ How to help How to help