აბანოს ყოფილ შენობაში გატარებული სიბერე

79 წლის თამარ პარუნაშვილი საზოგადოებრივი აბანოს ყოფილ შენობაში ცხოვრობს, სრულ სიღარიბესა და სიღატაკეში.
260 
შეგროვებულია
მსგავსი პროექტები
Твитнуть