ნაწოლების საწინააღმდეგო ლეიბები სიცოცხლეს გადაარჩენს!

ნაწოლები, ღია ჭრილობებია, რომლებიც ადამიანს ცოცხლად ჭამს. ერთადერთი გზა, მწოლიარე ადამიანი ამ სატანჯველს რომ ავარიდოთ, ნაწოლების საწინააღმდეგო ლეიბია.
112 
შეგროვებულია
მსგავსი პროექტები
Твитнуть