მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

საქართველოში დაახლოებით 70 000 ბავშვი ვერ იღებს საჭირო ოდენობის საკვებს.
3,434 ₾
შეგროვებულია
მსგავსი პროექტები
Твитнуть