საკუთარი სიკეთის მსხვერპლი

ვიქტორი მთელი დღეები წევს, და კედელს შესცქერის. სიტყვასაც არ ამბობს... ან ძლიერი ტკივილის გამო, ან მომდგარი ცრემლების გამო.
257 
შეგროვებულია
მსგავსი პროექტები
Твитнуть