მან შეიძლება ზამთარი ვერ გადაიტანოს!

როდესაც ფიზიკურ ტკივილს თან ერთვის სიღარიბე და საყოფაცხოვრებო პრობლემები – ორმაგად მძიმე ასატანია.
251 
შეგროვებულია
მსგავსი პროექტები
Твитнуть