მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

საქართველოში დაახლოებით 70 000 ბავშვი ვერ იღებს საჭირო ოდენობის საკვებს.
3,208 
შეგროვებულია
დასრულებულია
მსგავსი პროექტები
Твитнуть