ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდი

სტატისტიკა

აპრილი 2019

29
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
512
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
271
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,089
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
400
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
88
ექიმის კაბინეტი
1,090
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
231
საშხაპეები
1,089
დღის ცენტრი
8,371
სასადილო

მარტი 2019

29
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
515
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
363
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
2,934
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
384
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
147
ექიმის კაბინეტი
395
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
191
საშხაპეები
940
დღის ცენტრი
8,245
სასადილო

თებერვალი 2019

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
507
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
345
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,075
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
356
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
147
ექიმის კაბინეტი
395
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
191
საშხაპეები
940
დღის ცენტრი
8,245
სასადილო

იანვარი 2019

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
522
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
353
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,244
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
407
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
140
ექიმის კაბინეტი
255
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
204
საშხაპეები
983
დღის ცენტრი
8,110
სასადილო