ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდი

სტატისტიკა

იანვარი 2018

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
532
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
359
ადამიანმა მიიღო საკვები პროდუქტები
2,890
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
198
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
4,165
სასადილო
150
ექიმის კაბინეტი
1,576
კინოდარბაზი და კომპიუტერული კუთხე
656
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
23
საშხაპეები
47,515
სოციალური პატრული