მთავარი    ფონდის ანგარიშები    სტატისტიკა

ფონდის შესახებ: სტატისტიკა

მაისი 2017
 • 29
  ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
 • 623
  ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
 • 372
  ადამიანმა მიიღო საკვები პროდუქტები
 • 4 430
  ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
 • 500
  ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
 • 1 682
  სასადილო
 • 91
  ექიმის კაბინეტი
 • 586
  კინოდარბაზი და კომპიუტერული კუთხე
 • 140
  ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
 • 52
  საშხაპეები
აპრილი 2017
 • 29
  ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
 • 619
  ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
 • 430
  ადამიანმა მიიღო საკვები პროდუქტები
 • 3 996
  ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
 • 521
  ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
 • 0
  სასადილო
 • 0
  ექიმის კაბინეტი
 • 0
  კინოდარბაზი და კომპიუტერული კუთხე
 • 0
  ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
 • 0
  საშხაპეები
მარტი 2017
 • 29
  ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
 • 628
  ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
 • 413
  ადამიანმა მიიღო საკვები პროდუქტები
 • 4 435
  ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
 • 510
  ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
 • 0
  სასადილო
 • 0
  ექიმის კაბინეტი
 • 0
  კინოდარბაზი და კომპიუტერული კუთხე
 • 0
  ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
 • 0
  საშხაპეები
თებერვალი 2017
 • 29
  ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
 • 626
  ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
 • 389
  ადამიანმა მიიღო საკვები პროდუქტები
 • 4 132
  ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
 • 498
  ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
 • 0
  სასადილო
 • 0
  ექიმის კაბინეტი
 • 0
  კინოდარბაზი და კომპიუტერული კუთხე
 • 0
  ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
 • 0
  საშხაპეები
იანვარი 2017
 • 30
  ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
 • 626
  ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
 • 428
  ადამიანმა მიიღო საკვები პროდუქტები
 • 3 881
  ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
 • 506
  ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
 • 0
  სასადილო
 • 0
  ექიმის კაბინეტი
 • 0
  კინოდარბაზი და კომპიუტერული კუთხე
 • 0
  ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
 • 0
  საშხაპეები
Твитнуть