ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდი

სტატისტიკა

ივლისი 2018

27
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
534
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
0
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,114
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
393
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
76
ექიმის კაბინეტი
230
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
217
საშხაპეები
1,170
დღის ცენტრი
4,543
სასადილო
92,543
სოციალური პატრული

ივნისი 2018

27
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
530
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
331
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
2,983
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
377
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
126
ექიმის კაბინეტი
470
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
210
საშხაპეები
1,205
დღის ცენტრი
4,416
სასადილო
93,701
სოციალური პატრული

მაისი 2018

30
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
529
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
339
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,091
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
391
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
138
ექიმის კაბინეტი
830
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
189
საშხაპეები
1,134
დღის ცენტრი
4,784
სასადილო
92,039
სოციალური პატრული

აპრილი 2018

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
531
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
346
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,239
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
359
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
124
ექიმის კაბინეტი
917
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
142
საშხაპეები
1,258
დღის ცენტრი
5,469
სასადილო
90,322
სოციალური პატრული

მარტი 2018

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
522
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
396
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,276
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
351
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
123
ექიმის კაბინეტი
804
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
186
საშხაპეები
1,262
დღის ცენტრი
5,504
სასადილო
87,315
სოციალური პატრული

თებერვალი 2018

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
513
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
309
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
2,911
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
328
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
157
ექიმის კაბინეტი
694
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
112
საშხაპეები
1,632
დღის ცენტრი
5,800
სასადილო
72,428
სოციალური პატრული

იანვარი 2018

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
532
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
359
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
2,890
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
198
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
150
ექიმის კაბინეტი
656
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
23
საშხაპეები
1,576
დღის ცენტრი
4,165
სასადილო
47,515
სოციალური პატრული