მთავარი    ფონდის ანგარიშები    სტატისტიკა

ფონდის შესახებ: სტატისტიკა

ნოემბერი 2017
 • 28
  ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
 • 629
  ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
 • 340
  ადამიანმა მიიღო საკვები პროდუქტები
 • 3 400
  ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
 • 479
  ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
 • 4 007
  სასადილო
 • 105
  ექიმის კაბინეტი
 • 1 614
  კინოდარბაზი და კომპიუტერული კუთხე
 • 922
  ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
 • 112
  საშხაპეები
 • 77 470
  სოციალური პატრული
ოქტომბერი 2017
 • 28
  ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
 • 621
  ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
 • 376
  ადამიანმა მიიღო საკვები პროდუქტები
 • 3 491
  ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
 • 489
  ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
 • 3 519
  სასადილო
 • 153
  ექიმის კაბინეტი
 • 1 421
  კინოდარბაზი და კომპიუტერული კუთხე
 • 1 518
  ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
 • 123
  საშხაპეები
 • 66 062
  სოციალური პატრული
სექტემბერი 2017
 • 28
  ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
 • 614
  ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
 • 366
  ადამიანმა მიიღო საკვები პროდუქტები
 • 3 169
  ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
 • 502
  ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
 • 3 082
  სასადილო
 • 174
  ექიმის კაბინეტი
 • 1 654
  კინოდარბაზი და კომპიუტერული კუთხე
 • 1 104
  ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
 • 113
  საშხაპეები
 • 61 569
  სოციალური პატრული
აგვისტო 2017
 • 28
  ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
 • 614
  ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
 • 0
  ადამიანმა მიიღო საკვები პროდუქტები
 • 3 346
  ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
 • 484
  ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
 • 3 146
  სასადილო
 • 176
  ექიმის კაბინეტი
 • 1 462
  კინოდარბაზი და კომპიუტერული კუთხე
 • 170
  ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
 • 192
  საშხაპეები
 • 62 680
  სოციალური პატრული
ივლისი 2017
 • 29
  ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
 • 625
  ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
 • 399
  ადამიანმა მიიღო საკვები პროდუქტები
 • 4 091
  ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
 • 520
  ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
 • 2 897
  სასადილო
 • 119
  ექიმის კაბინეტი
 • 1 277
  კინოდარბაზი და კომპიუტერული კუთხე
 • 621
  ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
 • 131
  საშხაპეები
 • 43 657
  სოციალური პატრული
ივნისი 2017
 • 0
  ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
 • 616
  ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
 • 387
  ადამიანმა მიიღო საკვები პროდუქტები
 • 4 368
  ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
 • 479
  ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
 • 3 098
  სასადილო
 • 94
  ექიმის კაბინეტი
 • 1 270
  კინოდარბაზი და კომპიუტერული კუთხე
 • 566
  ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
 • 147
  საშხაპეები
 • 0
  სოციალური პატრული
მაისი 2017
 • 29
  ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
 • 623
  ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
 • 372
  ადამიანმა მიიღო საკვები პროდუქტები
 • 4 430
  ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
 • 500
  ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
 • 1 682
  სასადილო
 • 91
  ექიმის კაბინეტი
 • 586
  კინოდარბაზი და კომპიუტერული კუთხე
 • 140
  ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
 • 52
  საშხაპეები
 • 0
  სოციალური პატრული
აპრილი 2017
 • 29
  ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
 • 619
  ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
 • 430
  ადამიანმა მიიღო საკვები პროდუქტები
 • 3 996
  ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
 • 521
  ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
 • 0
  სასადილო
 • 0
  ექიმის კაბინეტი
 • 0
  კინოდარბაზი და კომპიუტერული კუთხე
 • 0
  ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
 • 0
  საშხაპეები
 • 0
  სოციალური პატრული
მარტი 2017
 • 29
  ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
 • 628
  ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
 • 413
  ადამიანმა მიიღო საკვები პროდუქტები
 • 4 435
  ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
 • 510
  ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
 • 0
  სასადილო
 • 0
  ექიმის კაბინეტი
 • 0
  კინოდარბაზი და კომპიუტერული კუთხე
 • 0
  ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
 • 0
  საშხაპეები
 • 0
  სოციალური პატრული
თებერვალი 2017
 • 29
  ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
 • 626
  ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
 • 389
  ადამიანმა მიიღო საკვები პროდუქტები
 • 4 132
  ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
 • 498
  ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
 • 0
  სასადილო
 • 0
  ექიმის კაბინეტი
 • 0
  კინოდარბაზი და კომპიუტერული კუთხე
 • 0
  ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
 • 0
  საშხაპეები
 • 0
  სოციალური პატრული
იანვარი 2017
 • 30
  ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
 • 626
  ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
 • 428
  ადამიანმა მიიღო საკვები პროდუქტები
 • 3 881
  ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
 • 506
  ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
 • 0
  სასადილო
 • 0
  ექიმის კაბინეტი
 • 0
  კინოდარბაზი და კომპიუტერული კუთხე
 • 0
  ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
 • 0
  საშხაპეები
 • 0
  სოციალური პატრული
Твитнуть