ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდი

სტატისტიკა

აპრილი 2018

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
531
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
346
Человек получило гигиенические средства
3,239
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
359
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
124
ექიმის კაბინეტი
917
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
142
საშხაპეები
1,258
დღის ცენტრი
5,469
სასადილო
90,322
სოციალური პატრული

მარტი 2018

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
522
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
396
Человек получило гигиенические средства
3,276
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
351
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
123
ექიმის კაბინეტი
804
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
186
საშხაპეები
1,262
დღის ცენტრი
5,504
სასადილო
87,315
სოციალური პატრული

თებერვალი 2018

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
513
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
309
Человек получило гигиенические средства
2,911
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
328
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
157
ექიმის კაბინეტი
694
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
112
საშხაპეები
1,632
დღის ცენტრი
5,800
სასადილო
72,428
სოციალური პატრული

იანვარი 2018

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
532
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
359
Человек получило гигиенические средства
2,890
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
198
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
150
ექიმის კაბინეტი
656
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
23
საშხაპეები
1,576
დღის ცენტრი
4,165
სასადილო
47,515
სოციალური პატრული