2012 წლის ფინანსური რეპორტები - ჩერნოვეცკის ფონდი

ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდი

ფინანსური ანგარიშები

რეპორტი

წყარო თანხა, ათასი ლარი
დამფუძნებლების შენატანი 260 774
გრანტების წვლილი  
სხვა საქველმოქმედოების შენატანი  
ფიზიკური პირების შენატანი  
სულ მოზიდულია: 260 774
აქტივების სახით მოზიდულია: თანხა, ათასი ლარი
ფულადი სახით 260 774
ძირითადი საშუალებები  
პირველადი საჭიროების პროდუქტი  
სულ მოზიდულია: 260 774

რესურსების გამოყენება

პროგრამები და პროექტები ხარჯების ანგარიში მთლიანი რესურსების გამოყენებაში წილი
სამუშაო ხელფასები ძირითადი საქმიანობა სულ, ათასი ლარი
1. პროექტი "შინ მოვლა" 37 665.7 19 616 57281.7 22%
2. პროექტი "საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლი"        
3. პროექტი "მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება"        
4. ეკლესიის რეაბილიტაციის პროექტი   61 500 61 500 24%
5. სხვა ბავშვთა სახლების დახამრების პროექტი (ნორიო, კარიტასი, ა.შ.)   99 630 99 630 38%
6. ფონდის საქმიანობის ადმინისტრირება 4 750 16 049.3 20 799.3 8%
სულ პროგრამებზე და პროექტებზე დაიხარჯა: 42 415.7 196 795.3 239 211 92%