2013 წლის ფინანსური რეპორტები - ჩერნოვეცკის ფონდი

ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდი

ფინანსური ანგარიშები

რეპორტი

  • რესურსების მოზიდვა

წყარო თანხა, ათასი ლარი
დამფუძნებლების შენატანი 817 986
კომპანიების შენატანი  
თბილისის მერიის შენატანი 10000
ფიზიკური პირების შენატანი  
სულ მოზიდულია: 827 986
აქტივების სახით მოზიდულია: თანხა, ათასი ლარი
ფულადი სახით 827 986
ძირითადი საშუალებები  
პირველადი საჭიროების პროდუქტი
სულ მოზიდულია: 827 986

რესურსების გამოყენება

პროგრამები და პროექტები ხარჯების ანგარიში მთლიანი რესურსების გამოყენებაში წილი
სამუშაო ხელფასები ძირითადი საქმიანობა სულ, ათასი ლარი
1. პროექტი "შინ მოვლა" 304 425 182 834 487 259 61%
2. პროექტი "საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლი" 17 183  105 604 122 787 15%
3. პროექტი "მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება"
51 282 51 282 6%
4. ეკლესიის რეაბილიტაციის პროექტი   10 650 10 650 1%
5. ფონდის საქმიანობის ადმინისტრირება

 36040

91 586
127 626
 16%
სულ პროგრამებზე და პროექტებზე დაიხარჯა:
409 464
406 109
815 574