2018 წლის ფინანსური რეპორტები - ჩერნოვეცკის ფონდი

ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდი

ფინანსური ანგარიშები

რეპორტი

ფულადისახსრებისწყაროებისადამათიგამოყენებისანგარიშგება 2018 წლისთვის

2018 წლის ფინანსური ანგარიში

ანგარიშიპროგრამა "ყულაბები" 2018 წლისმიხედვით.

წელი

თანხა

შემოწირულითანხადაიხარჯა

2018

28 902.52