- ლეონიდ ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდის უფროსი მენეჯერი, ქ. თბილისი - ჩერნოვეცკის ფონდი

ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდი

ლეონიდ ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდის უფროსი მენეჯერი, ქ. თბილისი

ხელფასი 1 500$-მდე, რომელსაც შესრულებული სამუშაოს შესაბამისი უხვი ბონუსები ემატება. საცდელი პერიოდი შეადგენს ერთ თვეს, ანაზღაურება - 700$.

მოთხოვნები კანდიდატებისთვის:

1. უმაღლესი განათლება ნებისმიერ დარგში.

2. საჭირო მასალებისა და დოკუმენტების (გეგმა, ანგარიშები, წერილობითი შეტყობინება, კომერციული შეთავაზებები, საპრეზენტაციო მასალა) დამოუკიდებლად მომზადების გამოცდილება.

3. პრეზენტაბელური გარეგნობა, რესურსების, მომსახურებისა და საქონლის მოზიდვის მიზნით, კომპანიების დამფუძნებლებთან, ხელმძღვანელებთან წარმატებული მოლაპარაკებების წარმართვის გამოცდილება და უნარები.

4. ქართული, რუსული და ინგლისური ენების (წერილობითი და ზეპირი) თავისუფლად ფლობა. მენეჯერებისთვის, ვინც საქართველოდან არ არის სავალდებულოა რუსული და ინგლისური ენების ფლობა და ქართულის შესწავლა.

5. ანალიტიკური აზროვნება.

6. რეკომენდაციები ბოლო ორი სამუშაო ადგილიდან.

7. საკუთარი ავტოტრანსპორტი.

8. მენეჯმენტში დახელოვნებისა და საკუთარი შემოსავლის გაზრდის სურვილი.

შენიშვნა: ჩვენ არ ველოდებით, რომ პრეტენდენტები საკუთარ სიკეთესა და გულისხმიერებაზე ისაუბრებენ. ეს თვისებები გააჩნია ყველა პატიოსან ადამიანს. ამიტომ, გთხოვთ, თქვენი ხასიათისა და პიროვნული თვისებების შესახებ ნურაფერს გვეტყვით!

გვჭირდება ადამიანი, რომელიც იქნება საქმიანი და ექნება მტკიცე ხასიათი ან მზად არის, ასეთი გახდეს. რომელიც მზად არის მიიღოს კრიტიკა და მოტივირებულია ჰქონდეს საკუთარი პროფესიული თვისებების შესაბამისი შემოსავალი.

სამუშაო პირობები:

1. ოფიციალური დასაქმება.

2. არანორმირებული სამუშაო დრო.

3. მაღალი ბონუსები, ხშირად ხელფასზე მეტი.

გამოაგზავნეთ თქვენი რეზიუმე კადრების განყოფილების ფოსტაზე: mydreamwork999@gmail.com  ელფოსტის სათაური "მენეჯერი". პასუხად კი, მიიღებთ ტესტირებას ვაკანსიისთვის და მისი შესრულების ინსტრუქციას!