დავეხმაროთ ადამიანს იცხოვროს ადამიანურად!

ჩვენი ბენეფიციარი, 64 – წლის ნუგზარ ნესტეროვი, შრომისუუნარო პირია. მას სერიოზული სენი სჭირს – ფსიქიკური აშლილობა, მომვლელი კი არავინ ჰყავს.
106 
შეგროვებულია
მსგავსი პროექტები
Твитнуть