ჩერნოვეცკის საქველმოქმედო ფონდი

სტატისტიკა

დეკემბერი 2018

27
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
522
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
353
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,244
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
407
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
168
ექიმის კაბინეტი
573
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
212
საშხაპეები
1,140
დღის ცენტრი
8,919
სასადილო

ნოემბერი 2018

27
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
514
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
352
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
2,984
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
407
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
98
ექიმის კაბინეტი
552
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
238
საშხაპეები
1,027
დღის ცენტრი
8,810
სასადილო

ოქტომბერი 2018

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
526
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
346
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,221
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
418
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
149
ექიმის კაბინეტი
467
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
216
საშხაპეები
1,219
დღის ცენტრი
9,004
სასადილო

სექტემბერი 2018

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
518
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
355
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,095
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
400
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
132
ექიმის კაბინეტი
307
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
193
საშხაპეები
1,076
დღის ცენტრი
8,926
სასადილო

აგვისტო 2018

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
523
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
356
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,024
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
404
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
152
ექიმის კაბინეტი
346
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
207
საშხაპეები
1,219
დღის ცენტრი
5,315
სასადილო

ივლისი 2018

27
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
534
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
0
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,114
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
393
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
76
ექიმის კაბინეტი
230
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
217
საშხაპეები
1,170
დღის ცენტრი
4,543
სასადილო

ივნისი 2018

27
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
530
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
331
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
2,983
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
377
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
126
ექიმის კაბინეტი
470
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
210
საშხაპეები
1,205
დღის ცენტრი
4,416
სასადილო

მაისი 2018

30
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
529
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
339
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,091
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
391
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
138
ექიმის კაბინეტი
830
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
189
საშხაპეები
1,134
დღის ცენტრი
4,784
სასადილო

აპრილი 2018

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
531
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
346
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,239
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
359
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
124
ექიმის კაბინეტი
917
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
142
საშხაპეები
1,258
დღის ცენტრი
5,469
სასადილო

მარტი 2018

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
522
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
396
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
3,276
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
351
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
123
ექიმის კაბინეტი
804
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
186
საშხაპეები
1,262
დღის ცენტრი
5,504
სასადილო

თებერვალი 2018

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
513
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
309
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
2,911
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
328
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
157
ექიმის კაბინეტი
694
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
112
საშხაპეები
1,632
დღის ცენტრი
5,800
სასადილო

იანვარი 2018

28
ფონდის მზუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვი
532
ადამიანმა მიიღო საჭირო დახმარება
359
ადამიანმა მიიღო ჰიგიენური საშუალებები
2,890
ვიზიტი სამედიცინო პერსონალის მიერ
198
ადამიანმა მიიღო მედიკამენტები
150
ექიმის კაბინეტი
656
ტანსაცმლის ჰუმანიტარული საწყობი
23
საშხაპეები
1,576
დღის ცენტრი
4,165
სასადილო